Avondmaal vieren

Over de Bijbelse achtergrond

Uit de Bijbel wordt vooral duidelijk dat we het Heilig Avondmaal moeten vieren. Jezus zelf roept ons daartoe op: In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken (1 Kor. 11:23-25).

Over hoe en hoe vaak we Avondmaal moeten vieren zegt de Bijbel weinig. De eerste gemeente lijkt wekelijks de maaltijd van de Heer gevierd te hebben, bij de maaltijd (Hand. 2:46).

Onze gemeente is in 2022 overgegaan van 4 x per jaar en Goede Vrijdag vieren, naar 6 x per jaar en Goede Vrijdag.

Over de vorm waarin we het Avondmaal vieren

Het vieren aan tafels, zoals onze gemeente gewend was voor de coronatijd, heeft veel moois. Het maaltijdkarakter wordt zichtbaar. Tegelijk weten we van gemeenteleden die veel ongemak ervaren bij deze als statisch en plechtig ervaren vorm. Je viert ook niet tegelijk het Avondmaal, waardoor een dienst lang duurt.

Om zowel het goede van het aan tafel vieren te behouden als ruimte te geven aan een vorm die als vreugdevoller en meer gezamenlijk beleefd kan worden, is er gekeken naar andere vormen.

Bij het kijken naar de verschillende vormen kwamen we tot de ‘gaande viering’. Daarin komt het gezamenlijke tot uiting in de lange stroom van mensen waarin je je voegt. Tijdens de viering kan er muziek klinken. Mooi is ook dat je in deze vorm het brood persoonlijk uitgereikt krijgt.

In welke vorm we ook vieren, met elkaar in de kerk of thuis meevierend, als we gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan dan is dat goed.